O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Agata Bicka-Cenzartowicz świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych, klientów indywidualnych i klientów sektora publicznego.

Zapewniamy profesjonalny poziom usług dzięki połączeniu doświadczenia prawników z wiedzą ekspertów z innych dziedzin.

Misją Kancelarii jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów.
Siedziba Kancelarii znajduje się w Lublinie.

Specjalizacje

Prawo bankowe

Kancelaria od samego początku istnienia koncentruje się na sprawach z zakresu prawa bankowego, w tym ustawy o kredytach konsumenckich. Oferujemy pomoc prawną konsumentom, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej. Pomoc ekspertów merytorycznych z zakresu bankowości pomaga nam na lepszym rozumieniu tematyki finansów z punktu widzenia prawnego. Prowadzimy sprawy sądowe konsumentów w przedmiocie zwrotu części prowizji od kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem.

 

Kancelaria bierze udział w akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Pomoc frankowiczom”. Zachęcamy osoby posiadające kredyty złotowe indeksowane lub denominowane do waluty obcej do umówienia się na spotkanie, podczas którego zostanie dokonana analiza umowy, zostaną omówione przysługujące prawa oraz możliwości prawne mające na celu wyeliminowanie z umowy postanowień o indeksacji, a nawet unieważnienie umowy.

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/5-pazdziernika-rusza-akcja-nra-pomoc-frankowiczom/

CO OFERUJEMY:

 • pomoc prawna konsumentom w zwrocie części prowizji od kredytów
 • pomoc prawna konsumentom posiadającym kredyty złotowe indeksowane lub denominowane do waluty obcej
 • tworzenie, analiza i weryfikacja umów z zakresu prawa bankowego
 • bieżąca pomoc prawna przedsiębiorcom – pośrednikom finansowym
 • wsparcie w negocjacjach handlowych
 • sporządzanie reklamacji oraz reprezentacja konsumentów w postępowaniu reklamacyjnym
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych w tym cywilnych, upadłościowych, karnych i administracyjnych
 • windykacja należności i dochodzenie odszkodowań

Prawo gospodarcze

Podejmujemy się współpracy z klientami korporacyjnymi w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców.

 

CO OFERUJEMY:

 • bieżąca pomoc prawna z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu spółek osobowych i kapitałowych
 • tworzenie, analizy i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, w tym cywilnych, upadłościowych, karnych i administracyjnych
 • windykacja należności i dochodzenie odszkodowań
 • stała obsługa prawna wewnątrz firmy

Sprawy rodzinne i cywilne

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

 

Sprawami, w których najczęściej reprezentujemy naszych klientów, są sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem. Ze względu na delikatną materię i ciężar emocjonalny spraw rodzinnych dokładamy starań, aby klient, powierzając nam swoje rodzinne sprawy, czuł się maksymalnie komfortowo.

 

CO OFERUJEMY:

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym o zapłatę, zwrot nieruchomości, odwołanie darowizny, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, ubezwłasnowolnienie oraz rodzinnych, w tym o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie
 • tworzenie porozumień rodzicielskich, tj. o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie
 • tworzenie majątkowych umów małżeńskich (intercyz)
 • udział w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • pomoc prawna w sprawach uprowadzeń rodzicielskich

Prawo lokatorskie

Posiadamy doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej z dziedziny prawa lokatorskiego tak osobom fizycznym, jak i spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości. Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu ochrony praw lokatorów, własności lokali, ustawy „deweloperskiej”, prawa o spółdzielniach oraz prawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

CO OFERUJEMY:

 • bieżąca pomoc prawna w sprawach lokatorskich i spółdzielczych
 • tworzenie, analizy i weryfikacja umów z zakresu prawa lokatorskiego, w tym najmu, użyczenia, umowy deweloperskiej
 • zastępstwo procesowe w sprawach o czynsz najmu, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, eksmisję, odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Upadłość konsumencka

Wiemy, jak istotnym społecznie problemem jest popadnięcie osób fizycznych w spiralę zadłużenia. Pomagamy osobom fizycznym w naprawie ich sytuacji majątkowej. Fundamentalna nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej w szerokim zakresie umożliwiła osobom fizycznym umorzenie ich długów.

 

CO OFERUJEMY:

 • bieżąca pomoc prawną w sprawach upadłości konsumenckiej
 • tworzenie pism w postępowaniu upadłościowym, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, zażaleń na postanowienia oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosków o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, wniosków o ustalenie lub zmianę planu spłaty, corocznych sprawozdań upadłego składanych w toku wykonywania planu spłaty
 • zastępstwo procesowe w sprawach upadłościowych
Przeczytaj opinie moich klientów
O mnie

W 2012 r. ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podczas których odbyłam półroczne stypendium na Universidad de Jaèn w Hiszpanii. Od 2013 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Od 2016 roku, dzięki pozytywnie złożonemu egzaminowi adwokackiemu, prowadzę własną kancelarię adwokacką w Lublinie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Popiołek-Janiec i Partnerzy. Wykonywałam również jednostkowe zlecenia dla wielu kancelarii adwokackich spoza Lublina.

 

Moja specjalizacja dotyczy głównie prawa cywilnego, w tym rodzinnego, gospodarczego i bankowego. Obsługuję zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczególny nacisk kładę na udzielanie pomocy prawnej konsumentom w sporach z bankami.

 

W mojej praktyce adwokackiej dbam o wykonywanie zawodu adwokata zgodnie z zasadami etyki. Każdą usługę wykonuję z najwyższą starannością, z zachowaniem zasad przejrzystości współpracy, rzetelności oraz terminowości. Kwestie honorarium zawsze ustalam na początku współpracy z Klientem. Brak sztywnych godzin mojej pracy umożliwia umówienie dogodnego dla Klienta terminu spotkania ze mną.

 

Prowadzę obsługę prawną również w języku angielskim i hiszpańskim.

Blog
Top