Blog

19.05.2018

Bankowość internetowa cieszy się ogromną popularnością. Świadczą o tym liczby – 7,7 mln Polaków korzysta z bankowości internetowej. Niestety wraz z upowszechnieniem się tej usługi rośnie zarazem ilość przestępstw polegających na wykorzystaniu nieprawidłowych zabezpieczeń transakcji internetowych. Czy zatem Bank powinien dokonać zwrotu skradzionych metodą phishingu*...

13.05.2018

Małżeństwo B. w 2008 r. zawarło umowę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego na okres 20 lat.  Następnie w 2015 r. jednemu z małżonków A.B. wypowiedziano umowę o pracę. A.B. przez 6 miesięcy nie mogła znaleźć zatrudnienia, ponieważ miała zbyt wysokie kwalifikacje. Przez ten okres...

22.01.2018

Dzień 22 stycznia 2018 r. jest ostatnim dniem terminu do złożenia przez pośredników kredytu konsumenckiego wniosków o wpis do Rejestru Pośredników Kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Data wypełnienia tego obowiązku wynika z art. 90 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie...

09.08.2017

Uwaga pośrednicy kredytowi! Są nowe zasady dotyczące prowadzenia działalności z zakresu czynności pośrednictwa kredytowego. Jeśli jesteś bądź dopiero będziesz pośrednikiem kredytowym, ten wpis jest dla ciebie.  Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (weszła w życie 22 lipca 2017 r.) sprawiła, że zawód...

31.07.2017

Z dniem 22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa wdraża postanowienie dyrektywy PE i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi...

25.01.2017

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., dała przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką już następnego dnia po wykreśleniu takiego przedsiębiorcy z rejestru. Dotychczas przedsiębiorcy byli ograniczeni rocznym terminem liczonym od dnia wykreślenia z rejestru, po upływie którego mogli dopiero...

24.01.2017

Od 11 marca 2016 r. obowiązuje nowy przepis art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim określający maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jest to nowość w polskim prawodawstwie, ponieważ dotychczas ustawodawca określał jedynie maksymalną wysokość odsetek pobieranych przez kredytodawców. Koszty pozaodsetkowe, czyli w szczególności prowizje od uruchamianych...

Top