Czy jednoosobowy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy jednoosobowy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., dała przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką już następnego dnia po wykreśleniu takiego przedsiębiorcy z rejestru. Dotychczas przedsiębiorcy byli ograniczeni rocznym terminem liczonym od dnia wykreślenia z rejestru, po upływie którego mogli dopiero wnioskować o upadłość jako konsument.

Kiedy sąd oddali wniosek byłego przedsiębiorcy o upadłość konsumencką?

Sąd oddali wniosek byłego przedsiębiorcy o upadłość konsumencką, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek i termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o prawie upadłościowym. Od 1 stycznia 2016 r. dłużnik ma 30 dni, a nie jak wcześniej dwa tygodnie, od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, na zgłoszenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Co w sytuacji, jeżeli były przedsiębiorca nie zrealizował obowiązku złożenia wniosku o upadłość w terminie?

Jeżeli były przedsiębiorca, wbrew obowiązkowi, nie złożył wniosku o upadłość w terminie, może powołać się na klauzulę słuszności lub klauzulę humanitarną. Jeżeli sąd uzna  za zasadne argumenty dłużnika, możliwe będzie prowadzenie postępowania o upadłość.

 

adwokat Agata Bicka-CenzartowiczTop