Wcześniejsza spłata kredytu to prawo do zwrotu części prowizji – stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK

Wcześniejsza spłata kredytu to prawo do zwrotu części prowizji – stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK

Konsumenci w sporach z bankami o częściowy zwrot prowizji otrzymali ogromne wsparcie ze strony Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te dwie instytucje 16 maja 2016 r. przemówiły jednym, prokonsumenckim głosem. Dokonana przez urzędy interpretacja art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oznacza, że konsumentowi należy się zwrot część prowizji pobranej przez bank w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Jedynym ograniczeniem jest proporcjonalny charakter tego zwrotu, tzn. ograniczony do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Takie rozumienie przepisów ma szczególne znaczenie dla klientów, którzy często dokonują konsolidacji umów kredytowych i od każdej umowy opłacają wysokie prowizje. Daje im to szansę na odzyskanie znaczącej części pozaodsetkowych kosztów kredytów.

Co prawda, stanowisko urzędów nie jest wiążące dla instytucji rynku finansowego. Wiążącej wykładni prawa w tym zakresie mogą dopiero dokonać sądy powszechne na skutek wytaczanych przez konsumentów przeciwko bankom powództw o zapłatę.

 

adwokat Agata Bicka-CenzartowiczTop